Şərtlər

Gizlilik Siyasəti

Sizin təhlükəsizliyiniz bizim üçün önəmlidir. Bu səbəbdən bizimlə paylaşacağınız şəxsi məlumatlarınız həssaslıqla qorunur.

Biz, scapp.az, məlumat nəzarətçisi olaraq, bu məxfilik və fərdi məlumatların qorunması siyasəti ilə hansı şəxsi məlumatların hansı məqsədlə işlənəcəyini, işlənmiş məlumatların kimlərlə və nə üçün paylaşıla biləcəyini, məlumatların işlənməsi üsulumuzu və hüquqi səbəblərimizi, emal edilmiş məlumatlarınızla bağlı hüquqlarınız haqqında sizi maarifləndirməyi hədəfləyirik.

Topladığımız Şəxsi Məlumatlarınız, Toplama Metodunuz və Hüquqi Səbəbləri
Şəxsiyyətiniz, məlumatlarınız (ad, soyad, doğum tarixi kimi), əlaqə vasitələriniz (ünvan, e-poçt ünvanı, telefon, İP, yer kimi), şəxsi, sosial media, maliyyə məlumatları və tərəfimizdən olan vizual və audio qeydlər, kukilər (kukilər) və s. texnologiyaları, avtomatik və ya qeyri-avtomatik üsullarla işlənəcək və bəzən analitik provayderlər, reklam şəbəkələri, axtarış məlumat provayderləri, texnologiya təminatçıları kimi üçüncü tərəflərdən əldə ediləcək, xidmət çərçivəsində və müddətində qeydə alınacaq, saxlanılacaq və yenilənəcək ,qanuni maraqların işlənməsi şərti əsasında aramızda olan müqavilə münasibətləri tənzimlənəcəkdir. 
Şəxsi Məlumatlarınızın Emalının Məqsədi
Bizimlə paylaşdığınız şəxsi məlumatlarınız; Xidmətlərimizdən faydalanmaq üçün sizinlə müqavilələr bağlaya bilmək, təqdim etdiyimiz xidmətlərin tələblərini ən yaxşı şəkildə və aramızda bağlanmış müqavilələrə uyğun yerinə yetirmək, bu müqavilələrdən irəli gələn hüquqlarınız tərəfinizdən istifadə olunmasını təmin etmək. Ehtiyaclarınıza uyğun olaraq məhsul və xidmətlərimizi inkişaf etdirmək və bu inkişaflar haqqında sizi məlumatlandırmaq, həmçinin sizə daha əhatəli xidmət təminatçıları təqdim etmək məqsədinə uyğun olaraq işləyib və hazırlamaq. Qanuni öhdəlikləri yerinə yetirmək və qanundan irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün müqavilə və xidmət müddəti (sorğu əsasında şəxsi məlumatların məhkəmə və inzibati orqanlarla paylaşılması).

Şəxsi Məlumatlarınızın Emalının Məqsədi
Toplanmış şəxsi məlumatlar kimə və hansı məqsədlə ötürülə bilər.
Bizimlə paylaşdığınız şəxsi məlumatlarınız; Fəaliyyətimizi həyata keçirmək üçün aldığımız və/və ya xidmətlər göstərdiyimiz, müqavilə münasibətlərində olduğumuz, əməkdaşlıq etdiyimiz üçüncü şəxslərə, ölkə daxilində və xaricdə olan qurum və təşkilatlara, habelə zəruri  tələb olduğu hallarda məhkəmə və inzibati orqanlara verilə bilər. Texniki və inzibati tədbirlərin görülməsi şərti ilə.
Şəxsi Məlumatları Emal edilən Şəxs kimi Hüquqlarınız

Fərdi məlumatlar haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 11 may 2010-cu il  № 998-IIIQ  qanunun 7-ci maddəsinə əsasən istifadəçiləri aşağıdaki hüquqları vardır.

7.1.1. informasiya sistemində özü barəsində fərdi məlumatların mövcudluğu, onların mülkiyyətçisi və ya operatoru haqqında məlumat almaq;

7.1.2. informasiya sistemində özü barəsində fərdi məlumatların toplanılmasının, işlənilməsinin və üçüncü şəxslərə verilməsinin hüquqi əsaslandırılmasını tələb etmək, bu məlumatların toplanılmasının, işlənilməsinin və üçüncü şəxslərə verilməsinin subyekt üçün hansı hüquqi nəticələrə səbəb olacağı barədə məlumat almaq;

7.1.3. informasiya sistemində özü barəsində toplanılmış fərdi məlumatların məzmunu ilə tanış olmaq;

7.1.4. informasiya sistemində özü barəsində fərdi məlumatların toplanılması və işlənilməsi məqsədini, işlənilmə müddətini, üsullarını, onun fərdi məlumatları ilə tanış olmaq icazəsi olan şəxslərin, o cümlədən məlumat mübadiləsi aparılması nəzərdə tutulan informasiya sistemlərinin dairəsini bilmək;

7.1.5. informasiya sistemində özü barəsində toplanılmış və işlənilən fərdi məlumatların dəqiqləşdirilməsini və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş hallar istisna olmaqla, məhv edilməsini tələb etmək, habelə həmin məlumatların müəyyən olunmuş qaydada arxivə verilməsi barədə müraciət etmək;

7.1.6. özü barəsində fərdi məlumatların toplanılmasına və işlənilməsinə qadağan qoyulmasını tələb etmək;

7.1.7. informasiya sistemində özü barəsində toplanılmış və işlənilən fərdi məlumatların əldə edilməsi mənbələri barədə məlumat almaq, həmin məlumatların qanuniliyinin sübuta yetirilməsini tələb etmək;

7.1.8. informasiya sistemində özü barəsində toplanılmış və işlənilən fərdi məlumatların mühafizəsini tələb etmək;

7.1.9. özü barəsində toplanılan və işlənilən fərdi məlumatların olduğu informasiya sistemlərinin uyğunluq sertifikatının mövcudluğu və dövlət ekspertizasından keçirilməsi haqqında məlumat almaq;

7.1.10. bu Qanunla və Azərbaycan Respublikasının başqa normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş digər hüquqlardan istifadə etmək.

7.2. Fərdi məlumatların toplanılmasının və işlənilməsinin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məcburi xarakter daşıdığı hallar istisna olmaqla, subyekt onun barəsində olan məlumatların toplanılmasına və işlənilməsinə etiraz etmək hüququna malikdir. Subyektin etirazı mülkiyyətçiyə və ya operatora yazılı surətdə təqdim olunmalıdır. Subyektin etirazının əsaslandırılması tələb olunmur. Mülkiyyətçi və ya operator həmin etirazı aldıqda göstərilən fərdi məlumatların toplanılmasını və işlənilməsini dərhal dayandırmalıdır.

7.3. İnformasiya texnologiyaları vasitəsilə fərdi məlumatların toplanılması və işlənilməsi nəticəsində qəbul olunan qərar subyektin mənafeyini pozduğu halda, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məcburi xarakter daşıdığı hallar istisna olmaqla, subyektin bu məlumatların göstərilən üsulla toplanılmasına və işlənilməsinə etiraz etmək hüququ vardır. Mülkiyyətçi və ya operator fərdi məlumatların informasiya texnologiyaları vasitəsilə işlənilməsinə qarşı etiraz aldıqda, subyektdən onun barəsində məlumatların digər üsulla işlənilməsinə razılıq almalı və ya fərdi məlumatların işlənilməsini təxirə salmadan dayandırmalıdır.

7.4. Subyekt onun barəsində fərdi məlumatların qanunsuz toplanılması və işlənilməsi, mühafizəsinin təmin edilməməsi, habelə bu Qanunun tələblərinə əməl olunmaması nəticəsində onun hüquqlarının pozulduğu hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və ya məhkəməyə şikayət etmək, habelə ona vurulmuş mənəvi və maddi ziyanın ödənilməsini məhkəmə qaydasında tələb etmək hüququna malikdir.

7.5. Subyekt bu Qanunun 7.1-7.3-cü maddələrində göstərilən hüquqlarını mülkiyyətçiyə və ya operatora kağız formatında yazılı ərizə və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməklə və ya gücləndirilmiş elektron imzalı elektron sorğu verməklə həyata keçirir.

Əlaqə

Sizə sorğularınıza uyğun xidmətlər təqdim etmək üçün bu məxfilik və şəxsi məlumatların emalı siyasətinə uyğun olaraq yalnız zəruri olan şəxsi məlumatlarınızın işlənməsini qəbul etmək və ya rədd etməkdə tamamilə azadsınız. Saytdan istifadə etməyə davam etsəniz, qəbul etdiyinizi güman edəcəyik.Daha ətraflı məlumat üçün info@scapp.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın.